Nowy  Program TOP 100 Innowatorzy Gospodarki

Przekazujemy  informację dotyczącą nowego Programu TOP 100 Innowatorzy Gospodarki. Jest to nowy program dla przedsiębiorców, umożliwiający uzyskanie wsparcia na działalność badawczo-rozwojową.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków programu.

W poniższych linkach znajdą Państwo szersze informacje o programie oraz warunki naboru wniosków o wsparcie wraz z dokumentacją konkursową.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:

e-mail:  top100@mnisw.gov.pl

Kontakt z Departamentem Innowacji i Rozwoju.

Link: https://www.nauka.gov.pl/departament/departament-innowacji-i-rozwoju-dir.html

Informacja o Programie TOP100 Innowatorzy Gospodarki.

Link:  https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/top100-innowatorzy-gospodarki.html

Nabór wniosków – warunki konkursu i dokumentacja.

Link: https://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-top100-innowatorzy-gospodarki.html