Nowy pomysł Komisji Europejskiej na dostęp do kapitału dla najmniejszych przedsiębiorstw

Komisja Europejska wychodząc naprzeciw problemom dostępu do kapitału dla najmniejszych przedsiębiorstw opracowała koncepcję nowego instrumentu wsparcia finansowego dla osób pragnących założyć własną firmę.

Pomysł Komisji Europejskiej nie jest żadnym novum – mikrokredyty funkcjonują już w krajach rozwijających. Autorem tej koncepcji wspierania przedsiębiorczości jest ekonomista z Bangladeszu Mohamed Yunus. Zauważył on, iż większość cierpiących nędzę mieszkańców jego kraju mogłaby rozpocząć działalność gospodarczą i skutecznie poprawić swój byt, gdyby dysponowała na początku symboliczną kwotą „jednego dolara”. Yunus konsekwentnie rozwijał swój projekt czyniąc z niego skuteczne narzędzie walki z ubóstwem. W 2006 roku otrzymał za swoją działalność Pokojową Nagrodę Nobla.

Nawiązujący do koncepcji Yunusa projekt KE zakłada, że mikro-pożyczki mają pomagać przede wszystkim osobom, które – zwłaszcza w obliczu obecnego spowolnienia gospodarczego – nie mają dostępu do tradycyjnych kredytów. Mikrokredyty o wartości do 25 000 euro miałyby być dostępne już w tym roku a program ich udzielania trwałby do końca 2013 roku.

Więcej informacji w załączniku.