Rzeczpospolita: Promocja idzie do gospodarki

„Resort Waldemara Pawlaka zaczął konsultacje z przedsiębiorcami na temat spójnej promocji za granicą” – informuje Rzeczpospolita.

„Organizacje przedsiębiorców dostały po wielu miesiącach oczekiwania z resortu gospodarki „Strategię umiędzynarodowienia gospodarki polskiej”, czyli koncepcję promocji polskiego biznesu za zagranicą.”

„– Chcemy dokument najpierw skonsultować z organizacjami przedsiębiorców – tłumaczy Rafał Baniak, wiceminister gospodarki. – Dopiero gdy poznamy ich oceny i pomysły, przedstawimy strategię na posiedzeniu rządu – Rafał Baniak ma nadzieję, że stanie się to w ciągu dwóch – trzech miesięcy.”

Więcej: rp.pl
Aleksandra Fandrejewska
23.02.2010
LINK