Nowy kurs Akademii PARP: „Pozwolenie na budowę krok po kroku”

Informujemy, że 8 maja br. na platformie Akademii PARP został opublikowany nowy kurs Pozwolenie na budowę krok po kroku, z którego dowiedzą się Państwo:

  • Jaka ustawa reguluje proces inwestycyjny?
  • Jakie są istotne pojęcia związane z procesem inwestycyjnym?
  • Czy planowana przez Ciebie inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?
  • Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?
  • Gdzie znaleźć wzór wniosku o pozwolenie na budowę?
  • Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę?
  • Na co zwraca uwagę organ po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę?

Link do kursu Akademii PARP:Pozwolenie na budowę krok po kroku

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego tylko w 2022 r. wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych. Jednocześnie do użytkowania przekazano 213 991 obiektów budowlanych. W stosunku do 2021 r. (213 898 obiektów) jest to wzrost o 0,043%, zaś w stosunku do 2020 r. (196 548 obiektów) – o 8,9%.

Chociaż samo pozwolenie na budowę jest jedynie decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, to proces jego uzyskiwania wydaje się czasochłonny i bardzo skomplikowany.

Źródło: parp.gov.pl