Nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Od 6 lipca w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM). Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543).

Do wniosku Wn-U-G (korekty  wniosku) o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą wprowadzonego do SODiR od 6 lipca 2015 r. powinien być dołączony dodatkowo wskazany powyżej załącznik tj. nowy wzór formularza INF-O-PdM  (do pobrania w załącznikach poniżej). 

Beneficjenci składający dokumenty elektronicznie poprzez aplikację SODIR, do pierwszego składanego od tej daty wniosku Wn-U-G zobowiązani są załączyć formularz INF-O-PdM poprzez dodanie wymaganego formularza przy pomocy dostępnego na dole podpisanego już wniosku Wn-U-G przycisku „Załączniki”. Następnie po odświeżeniu strony należy użyć przycisku „dodaj INF-O-PdM”.
W przypadku beneficjentów składających dokumenty w wersji papierowej aktualny  formularz INF-O-PdM należy wysłać w komplecie wraz z kolejnym wnioskiem WN-U-G.
Więcej: LINK