Nowosci.com.pl: Jak pracował bednarz

„W Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie można będzie dowiedzieć się m.in. jak pracował szewc, krawiec, kowal i bednarz. Wszystko dzięki warsztatom rzemieślniczym. – Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Kraina zapomnianego rzemiosła” informuje Andrzej Andrzejewski, szef GCK w Mszanowie. – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” czytamy na Portalu Nowosci.com.pl.

„Warsztaty rzemieślnicze odbędą się w dniach 23-28 czerwca, codziennie od g.10 do 17. Zainteresowani mogą zgłosić się do udziału w zajęciach w warsztacie krawiecko-szewskim, stolarsko-bednarskim, kowalsko-płatnerskim, wyrobu papieru oraz ozdób i produktów codziennego użytku. Będzie też możliwość zapoznania się z kuchnią pierwotną i średniowieczną podczas warsztatów poświęconych tym właśnie dziedzinom. – Liczba miejsc jest ograniczona. W każdej grupie tematycznej może uczestniczyć maksimum dziesięć osób. O naborze będzie decydować więc kolejność zgłoszeń”.