Nowelizacja ustawy o rachunkowości pod lupą ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaopiniował przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w  ustawie o rachunkowości wskazując na nieścisłości w planowanej nowelizacji.

Celem  przygotowanego projektu nowelizacji ustawy jest wprowadzenie pewnej fakultatywności  korzystania z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla określonej  grupy jednostek. Są to firmy i instytucje spełniające wyznaczone kryteria przychodowe i zatrudnienia  zastrzeżone  dla jednostki mikro. Dodatkowo z uproszczeń sprawozdawczych będą mogły korzystać,  m.in.: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze i fundacje jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdaniem ZRP konieczne jest również dodanie do tej listy organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Cele ich działania  są analogiczne jak izb gospodarczych i nie ma  żadnych uzasadnionych powodów, żeby je pomijać  w możliwości stosowania uproszczeń sprawozdawczych.  

Więcej informacji w załączniku