Poprawa relacji między pracodawcami a pracownikami

Rola dialogu społecznego w interrelacjach na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym były tematem konferencji, która 30 września odbyła się w Gdańsku-Jelitkowie.. Organizatorem wydarzenia był Związek Rzemiosła Polskiego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele regionalnych organizacji rzemiosła oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania Iwona Porczak zastępca dyrektora zespołu promocji i informacji przedstawiła kierunki promocji dialogu społecznego na szczeblu lokalnym i krajowym prowadzonej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Marta Płonka z zespołu dialogu społecznego skoncentrowała się na przybliżeniu roli dialogu w obliczu problematyki środowiska MŚP. Przybliżyła perspektywy rozwoju dialogu na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

O rozwiązaniach konfliktów z perspektywy europejskiego dialogu społecznego mówiła Edyta Doboszyńska dyrektor zespołu koordynacji spraw europejskich.

Reprezentanci regionalnych struktur dialogu w dyskusji wyrazili potrzebę wypracowania wspólnych wytycznych dla wszystkich województw, istotnych dla środowiska mikro i małych firm oraz zintensyfikowania promocji inicjowanych przez nich działań w ramach partnerstwa społecznego. Konieczne jest zbudowanie systemu skutecznej komunikacji pomiędzy członkami WKDS-ów.

Prezentacja-Rozwiązywanie konfliktów: LINK
Prezentacja-Promocja dialogu: LINK