Nowelizacja przepisów dotyczących etykietowania produktów spożywczych

W sierpniu 2010 roku informowaliśmy o pracach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nad znowelizowaniem i zharmonizowaniem dotychczasowych przepisów związanych z etykietowaniem żywności i oznaczaniem jej wartości odżywczej. W tej chwili projekt Rozporządzenia jest już dyskutowany w Radzie Unii Europejskiej.

 

7 grudnia 2010 roku Rada Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła szereg zmian do dokumentu, zaproponowanych zarówno przez Parlament Europejski, jak i UEAPME Food Forum. Obecnie projekt jest analizowany pod względem językowym i zgodności z obecnym prawem UE. Następnie zostanie formalnie zatwierdzony podczas najbliższego posiedzenia Rady Unii Europejskiej i przekazany pod drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji: LINK