Nowe wzory deklaracji ulgi za złe długi

Nowelizacji ustawy o VAT wprowadza od 1 stycznia 2013 roku nowe wzory druków deklaracji podatkowych w zakresie stosowania ulgi na złe długi.

Nowe druki należy stosować począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 roku. Nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku mogą być stosowane dotychczasowe formularze. Wyjątkiem jest sytuacja gdy podatnik koryguje podstawę opodatkowania lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi. W takim wypadku podatnik powinien wypełnić nową deklarację.

Nowelizacja znajduje się w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2012 r., poz. 1550. i określa ona nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz objaśnienia do nich.