Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich” zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy dzień poświęcony był spółdzielniom energetycznym – pod hasłem „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, konferencja była inauguracją działań MRiRW oraz KOWR na rzecz rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że z przyjętych rozwiązań będzie mogła skorzystać duża część obecnie działających spółdzielni. Podczas konferencji przedstawione zostały również przykładowe wyliczenia korzyści w zakresie kosztów energii w ramach funkcjonowania spółdzielni energetycznej.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz o zmianie ustawy o OZE: https://bit.ly/2qtxPQP