Nowa kadencja Zarządu SMEunited

1.12.2023 r. Bruksela; Walne Zgromadzenie SMEunited zakończyło obrady. Przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji oraz zaktualizowane priorytety i plan działania na rok 2024. Określono główny motyw aktywności dla SMEunited i jej organizacji na rok 2024 – tzw. temat roczny, to jest: „MŚP napędzające przemiany – wybory europejskie”. Podkreślono przy tym, że polityka europejska musi gwarantować, aby MŚP były w stanie napędzać transformację i pozostać konkurencyjnymi, zdolnymi do inwestowania i tworzenia miejsc pracy.

Podsumowując realizację tematu rocznego’ 2023 tj. „Umiejętności” (ang. Skills) wezwano Komisję Europejską i państwa członkowskie do reform systemów edukacji. Podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowywanie się i szkolenie ustawiczne powinny stać się procesem stałym, ponieważ wszyscy, zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, będą musieli szybko dostosować się do nowych zmian na rynku pracy. Dlatego SMEunited uznaje na niezbędne działania na rzecz modernizacji programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawy wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu na wszystkich poziomach.

Prezydent Salminen wezwał do budowania „społeczeństwa przedsiębiorczego”, w którym właściciele przedsiębiorstw, pracownicy i urzędnicy służby cywilnej wykazują przedsiębiorczy sposób myślenia. Będzie to szczególnie istotne po trudnych dla gospodarki latach zarówno pod względem wstrząsów gospodarczych i geopolitycznych, jak i w kontekście gotowości na nadchodzące wyzwania. Petri Salmin zgodził się prowadzić przedsiębiorców przez te zmiany, będąc ponownie wybranym na drugą kadencję na stanowisko prezydenta SMEunited.

Walne Zgromadzenie przeprowadziło także wybory Zarządu SMEunited na kolejne dwa lata. W gronie członków Zarządu ponownie miejsce zajął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski.