Niższe opłaty za płatności transgraniczne w euro w obrębie UE

Europosłowie zagłosowali za niższymi opłatami za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej. Dzięki temu banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.

Nowe przepisy mają położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności, osoby mieszkające poza strefą nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro. Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z Radą, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek. Pozwoli im to dokonać świadomego wyboru. Wprowadzona będzie jedna podstawa do obliczania opłat za przeliczenie waluty dla płatności w punkcie sprzedaży lub bankomacie dzięki czemu przeliczenia będą bardziej przejrzyste.

Konsumenci otrzymają elektroniczne powiadomienie „push”, takie jak wiadomość tekstowa, e-mail lub powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub internetowej płatnika o obowiązujących opłatach za przeliczenie waluty. Banki nie będą mogły pobierać od klienta opłat za usługę powiadamiania oraz będa musiały również ujawnić szacunkowy pełny koszt przeliczenia waluty w przypadku przelewów bankowych przed dokonaniem płatności.

Zmiany wpłyną na wysokość opłat w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Węgier, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Więcej na: https://bit.ly/38R1Xre

Źródło: Parlament Europejski w Polsce