Nie przegap terminu odwołania od decyzji administracyjnej

Zgodnie z przepisami od chwili otrzymania decyzji administracyjnej firma ma jedynie 14 dni na złożenie odwołania.

Przegapienie tego terminu zamyka drogę do pomyślnej realizacji odwołania, ponieważ zgodnie z prawem nie jest ono w ogóle rozpatrywane. Ci, którzy przegapili termin złożenia dokumentów, mogą starać się o jego przywrócenie tylko wtedy, gdy opóźnienie nie nastąpiło z ich winy. Mają na to 7 dni od ustania trudnych okoliczności, jak pobyt w szpitalu lub choroba. Ważne jest, aby wraz z prośbą o przywrócenie terminu, złożyć także samo odwołanie.

Warto pamiętać także, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie można składać nie tylko osobiście, ale także przesłać mailem, faksem lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą danej instytucji administracji publicznej. Różnorodność sposobów składania odwołania może pomóc w terminowym złożeniu dokumentów, gdy z przyczyn losowych nie ma możliwości osobistego stawienia się w urzędzie.

Link: http://archiwum.rp.pl/artykul/1385491-Mozna-przegrac-sprawe-tylko-z-powodu-uchybienia-terminu.html

(Zdjęcie: Pixabay)