Nie godzimy się na finansowanie dużych nierentownych przedsiębiorstw

Podczas obrad Komisji Trójstronnej Związek Rzemiosła Polskiego wielokrotnie sprzeciwiał się inwestowaniu pieniędzy publicznych w duże i nie rentowne przedsiębiorstwa (takie jak Stocznia Gdańska).

– Pieniądze publiczne powinny być wydawane na poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym likwidowanie bezrobocia i zwiększanie potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorstw. Środki z Funduszu Pracy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestowanie pieniędzy w przedsiębiorstwa przemysłowe, które są na granicy bankructwa, całkowicie zależne od rządowych dotacji, to zła polityka i należy z nią skończyć – powiedział Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego.