Newss.pl: Rekomendacje ZRP dla zminimalizowania skutków kryzysu w sektorze MŚP

”1. Wprowadzenie podatkowych ulg inwestycyjnych na tworzenie miejsc prac, w tym w formie przyspieszonej amortyzacji
W ramach rządowego antykryzysowego pakietu – proponuje się rozszerzenie w l. 2009-2010 możliwości jednorazowej amortyzacji dla inwestycji do 100 tys. euro (dotychczas było 50 tys. euro). Rozwiązanie to dotyczyłoby podatników o obrotach do 1,2 mln euro oraz firm rozpoczynających działalność. Związek Rzemiosła Polskiego udzieli poparcia wprowadzeniu takiego rozwiązania ale zwracamy uwagę, że nie obejmie ono ok. 600 tys. mikroprzedsiębiorstw opodatkowanych w formie ryczałtów, które nie prowadzą rozliczeń kosztów”.

„2. Obniżenie podatków i opłat lokalnych
„Z uwagi na ostatnie drastyczne podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów spowodowane aktualizacją wyceny ich wartości, które są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców – niezbędne jest wypracowanie w ustawie o gospodarce nieruchomościami rozwiązań prawnych umożliwiających udzielanie bonifikat przy wykupie gruntów i przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność – także innym posiadaczom gruntów wieczystych. Możliwość obniżki powinna dotyczyć również pierwszej opłaty oraz opłaty rocznej. Obecnie ustawa nie przewiduje bonifikat dla firm, zarówno osób fizycznych jak i prawnych”.

Więcej: Newss.pl