Natura i Gospodarka – podstawy dialogu – szkolenia

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenia  w ramach projektu indywidualnego „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Temat szkolenia to  „Oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”. Odbiorcami projektu są: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska oraz rolnicy, rzemieślnicy, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”  podejmowane są działania m. in. mające na celu tworzenie i wspieranie Partnerstw Naturowych na rzecz ochrony środowiska, zapewniających dialog i współpracę pomiędzy podmiotami, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
30.06. – 01.07 2015 r. – Hotel Chopin, ul. Traugutta 21, Sochaczew
23 – 24.07 2015 r. – Quality System Hotel, Al. Kromera 16, Wrocław

Więcej: LINK