Nasza Polska: Reforma zawodówek

Ministerstwo Edukacji Narodowej likwiduje od września szkoły zawodowe dla dorosłych. W zamian oferuje kursy zawodowe. Znikają też licea profilowane, technika i uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych – czytamy w gazecie Nasza Polska.

Resort reformę kształcenia zawodowego i ustawicznego tłumaczy zmianami w gospodarce i oraz m.in. potrzebami pracodawców, co do umiejętności pracowników. Postanowił także stworzyć nową klasyfikację zawodową i połączyć zawody, których zadania pokrywają się.
Na nowej liście pojawiło się 200 różnych zawodów, natomiast wykreślono z niej 29 zawodów.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego zmiany w oświacie są potrzebne, jednak konieczne jest wypracowanie właściwych proporcji pomiędzy kształceniem ogólnym, zawodowym i praktycznym. Gospodarka potrzebuje fachowych kadr, jednak to przygotowanie musi być nastawione na zadania praktyczne. Według ZRP resort owszem dotyka tych kwestii, ale połowicznie. Proponuje zwiększenie czasu przeznaczonego na kształcenie ogólne. To rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego.

zachęcamy do przeczytania artykułu.

Więcej:
Nasza Polska
MK
28.08.2012