Kontynuujemy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy  w Warszawie 23 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika z  Iwoną Hickiewicz, powołaną z dniem 16 lipca 2012 roku przez Marszałek Sejmu RP na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

W konferencji uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska  Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Maciej Prószyński Dyrektor Generalny w ZRP oraz Jolanta Kosakowska dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP.

W trakcie rozmów poruszono kwestię istotnego znaczenia działań na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w  przedsiębiorstwach. Jest to temat niezwykle ważny dla mikro i małych przedsiębiorstw rzemieślniczych, bowiem w ogólnej ocenie staje się on także kategorią ekonomiczną dla firm oraz ma wpływ na konkurencyjność zakładów. Oczywiście najistotniejszy jest aspekt społeczny – dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.

Organizacje rzemiosła od wielu lat angażują się we współpracę z państwową inspekcją pracy, czego potwierdzeniem  są porozumienia o współpracy podpisane przez ZRP i GIP oraz  izby rzemieślnicze z okręgowymi  inspekcjami pracy.

W ramach współpracy corocznie realizowane są dla przedsiębiorców seminaria na, których prezentuje się problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy oraz dotyczących warunków pracy. Odbywają się także spotkania pracowników inspekcji pracy z kierownictwami izb, umożliwiające przekazywanie  sygnałów o  problemach związanych z działalnością zakładów rzemieślniczych w zakresie prawa pracy.  Organizacje  rzemiosła promują w środowisku akcje typu „Zdobądź dyplom PIP”,  czy „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Ważnym – wspólnie wypracowanym przez organizacje rzemiosła oraz inspekcję pracy przedsięwzięciem – jest „Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów młodocianych pracowników  uczących się zawodu u rzemieślników”.


Działalność na rzecz bezpiecznego zatrudniania młodocianych ma szczególne znaczenie, bowiem  ponad 26 tys. rzemieślników uczy zawodu  około 87 tys. pracowników młodocianych.   Młodzież u rzemieślników zdobywa praktykę, a naukę teoretyczną najczęściej w zasadniczych szkołach zawodowych, rzadziej na kursach. Nauka w miejscu pracy jest dla nich szansą na uzyskanie wykształcenia i jednocześnie zawodu, ale z wypracowaniem właściwych postaw i bezpiecznych zachowań, co należy ocenić jako działania na rzecz zmniejszania wypadkowości w środowisku młodych pracowników.

Więcej informacji w załączniku
Strona PIP: LINK