Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Na stronie ministerstwa pracy zostały opublikowane najważniejsze zmiany, jakie weszły bądź wejdą w życie w 2018 roku .Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur.
 
Oto najważniejsze z nich: 2 100 zł tyle wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę; Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł ; wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego; lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA); Zatrudnianie cudzoziemców, oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Rozszerzenie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej (i przedstawienia jej tłumaczenia) na cudzoziemców zwolnionych z obowiązku zezwolenia na pracę

Więcej: LINK