Nadzwyczajny Kongres

Siedem największych organizacji biznesowych w Polsce (Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego), tworzących Kongres Przedsiębiorczości, postanowiło zwołać w maju nadzwyczajny spotkanie poświęcone trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Nadzwyczajny Kongres Pracodawców odbędzie się 11 maja 2009 roku w Sali Spadochronowej W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wśród tematów poruszanych podczas Kongresu znajdą się m.in.:
– Przystąpienie Polski do strefy ERM2 i przyjęcie euro
– Pobudzenie inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym (w tym m.in.: usprawnienie wykorzystania funduszy europejskich, poprawę płynności sektora bankowego, lepszą promocję polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, usprawnienie sądownictwa gospodarczego w Polsce)
– Polityka rynku pracy w czasie kryzysu gospodarczego: subsydiowanie zatrudnienia, szkolenia pracownicze, elastyczny czas pracy.
– Znoszenie barier i regulacji ograniczających gospodarkę wolnorynkową

Jako przedstawiciele polskich pracodawców, organizacje chcą w ten sposób włączyć się w dyskusję o działaniach, które pozwoliłyby przedsiębiorstwom rozwijać się pomimo kryzysu i przygotować do nowych wyzwań po kryzysie.

Program Kongresu w załączniku.