nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Sterującego do projektów systemowych