Nabór wniosków na Działanie 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości” rozpoczęty

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 17 października rozpoczęła nabór wniosków na Działanie 5.1 „Rozwój Przedsiębiorczości” dla małych przedsiębiorstw.

 

Działanie ma poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących: środki trwałe, wartości niematerialne, utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę istniejącego, wprowadzenie nowych produktów czy zmianę procesu produkcyjnego w już istniejącym przedsiębiorstwie.

Pula do rozdysponowania wynosi 5 mln. euro, a o dofinansowanie ubiegać się mogą małe firmy.

Nabór wniosków drogą elektroniczną trwa od 17 października do 2 listopada 2011 roku, natomiast w wersji papierowej do 9 listopada.

 

W załączniku treść ogłoszenia o naborze wniosków.