Na szczycie Unii Europejskiej debatowano o strategii Europa 2020

W dniach 25 – 26 marca 2010 r. w Brukseli miało miejsce posiedzenie Rady Unii Europejskiej, na którym przywódcy państw członkowskich przyjęli główne cele Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Dyskutowany był także temat zapaści finansowej Grecji oraz plany przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Rada Europejska omówiła nową strategię Europa 2020. Uzgodniła najważniejsze elementy tej strategii, w tym kluczowe cele, które doprowadzą do jej realizacji, jak również przyjęła ustalenia dotyczące jej lepszego monitorowania.

Polska zabiegała, aby projekt Strategii Europa 2020, który ma wyznaczyć priorytety rozwojowe Wspólnoty na najbliższe 10 lat, uwzględniał te rodzaje polityki, których jesteśmy poważnym beneficjentem, tj.: politykę spójności i politykę rolną. Zapisy zawarte we wnioskach końcowych ze Szczytu wydają się odpowiadać generalnym priorytetom określonym przez polski rząd. Wpisano do nich zdanie, że zarówno polityka rolna, jak i spójności, muszą wspierać nową strategię. W opinii Rządu RP, elementem polityki spójności, ważnym z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, są inwestycje w tzw. twardą infrastrukturę: w autostrady czy szerokopasmowy Internet.

 

Pełna treść informacji: LINK

Wnioski końcowe z posiedzenia Rady Europejskiej: LINK