Można składać wnioski o dofinansowanie wizyt studyjnych

Rusza pierwsza runda aplikacyjna do udziału w wizytach studyjnych w okresie od września 2011 do lutego 2012 roku.

Zachęcamy do udziału w tego typu przedsięwzięciach, tym bardziej, że izby rzemieślnicze, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia biorą udział w Programie Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie”. Wizyty mają charakter indywidualny i nie generują kosztów dla instytucji. Procedura aplikowania nie jest skomplikowana (ale trzeba ją wypełnić w języku roboczym wizyty, o którą się wnioskuje).

W 2011 r. obowiązywać będą dwa terminy składania wniosków:
– do 31 marca 2011 roku – dla wizyt odbywających się od września 2011 do lutego 2012 roku;
– do 14 października 2011 roku – dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2012 roku;

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Narodowej Agencji i do składania wniosków. Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące programu Wizyty Studyjne odbędzie się 14 marca 2011 roku w Warszawie, w godz. 11.00 –15.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na ul. Koszykowej 26/28.

Szczegółowe informacje: LINK