Morawiecki: Obowiązkiem państwa jest wspieranie przedsiębiorców

Premier Mateusz Morawiecki w exposé wygłoszonym dziś na sali sejmowej, zapewnił o poparciu, na jakie mogą liczyć ze strony rządu polscy przedsiębiorcy: – Sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość. Obowiązkiem państwa jest wspieranie przedsiębiorców, tworzenie im warunków do rozwoju, przewidywalnego prawa, pozwalającego na planowanie inwestycji i systemu podatkowego, motywującego do rozwoju – powiedział szef rządu, dodając, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a pogram rządu PiS jest oparty na takich wartościach jak: wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny. Program Prawa i Sprawiedliwości jest oparty na kulturze budującej tożsamość kulturową, na rodzinie i małżeństwie – podlegającej szczególnej ochronie, na wartościach zapisanych w konstytucji.

W exposé pojawiła się również zapowiedź zmian, które w pierwszej kolejności mają objąć przedsiębiorców. Wśród wymienionych obietnic znaleźć można niższy ZUS dla małych firm – średnio o 500 zł, ryczałt do jednego, a potem dwóch milionów euro obrotu, niższy CIT do dwóch milionów euro obrotów, ponad miliard na dodatkowe inwestycje strategiczne dla firm, a także dalszą przebudowę systemu podatkowego, aby korzyści z tego płynące odniosły jak najszersze rzesze Polaków.  Premier Morawiecki obiecał również wprowadzenie kolejnych ulg inwestycyjnych dla najmniejszych przedsiębiorców, jak możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji. W planach jest również zdecydowane, punktowe i systemowe uproszczenie prawa podatkowego i wprowadzenie następnych rozwiązań wspierających polskie firmy, przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.