Monitoring ustawy antykryzysowej w gestii sekretarzy Trójstronnej Komisji

Realizacja ustawy łagodzącej skutki kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz przyjęcie zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2010 – 2014, były tematem posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które obradowało 19 października br .

W kwestii wyłaniania członków do Europejskiego Komitetu Prezydium Trójstronnej Komisji postanowiło pozostać przy dotychczasowych zasadach. Stronie pracodawców, według tych założeń przysługuje rekomendowanie 7 kandydatów spośród zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy pracodawców.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników regulująca zasady prawa pracy dotyczące m.in.: elastycznego zatrudnienia, umów na czas określony, a także sprawę dopłat dla firm,  których obroty spadły o co najmniej 25 proc. stanowi zasadniczą część pakietu antykryzysowego.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przybliżyła partnerom społecznym informacje na temat funkcjonowania ustawy, zaznaczając, że spora część pakietu antykryzysowego została już zrealizowana, a kolejne postulaty przechodzą ścieżkę legislacyjną. Według danych resortu pracy dotychczas o pomoc w pokonaniu przejściowych trudności do Terenowych Biur Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgłosiło się 29 przedsiębiorców. Złożone przez nich wnioski opiewają na ponad 6,2 mln zł i dotyczą blisko 3800 pracowników.

Członkowie prezydium Komisji ustalili, ze funkcjonowanie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu będzie monitorowane przez Sekretarzy Komisji Trójstronnej – z ramienia strony rządowej do prac nad monitorowaniem został wyznaczony Podsekretarz Stanu w MG R. Baniak. Wszystkie sprawy sporne lub kontrowersyjne będą kierowane i rozpatrywane w zespołach problemowych.

Podczas posiedzenia poruszono także sprawę pierwszego punktu pakietu kryzysowego dotyczącego wsparcia dla osób najuboższych. Minister Pracy i Polityki Społecznej przypomniała, że punkt ten został już częściowo zrealizowany, przy okazji zmiany przepisów w sprawie zasiłków dla niepełnosprawnych. – Podnieśliśmy zasiłki o 25 proc., a próg dochodowy, który dotychczas wynosił niecałe 600 zł na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, został zlikwidowany – dodała.

Prezydium zapoznało się z zastrzeżeniami Związku Rzemiosła Polskiego, co do realizacji kolejnych projektów systemowych z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytetu 5.5 Rozwój Dialogu Społecznego. Punkt sporny stanowił nowy projekt na 2010 rok,który nie zawiera propozycji partnerów społecznych.

Prezydium zapoznało się także z analizą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli przedsiębiorcy.

Wiceminister Gospodarki Hanna Trojanowska przedstawiła założenia programu Polskiej energetyki jądrowej, który po ukończeniu ma trafić do konsultacji społecznych.

Październikowe spotkanie Prezydium zakończyło się wystosowaniem protestu partnerów społecznych do Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącego propozycji zmian wprowadzonych do planu działania na 2010 rok w projektach konkursowych 5.5.2. Zdaniem stron wszelkie zmiany nie dosyć, że wydłużą okres wyczekiwania na fundusze unijne służące wzmocnieniu dialogu społecznego w Polsce, to na dodatek nie są kierowane do adresatów zajmujących się dialogiem społecznym.

W załączniku szczegółowa informacja z posiedzenia Prezydium TK