Money.pl:Zakaz handlu w niedziele. „Solidarność” wzywa rząd do powrotu do pierwotnej wersji projektu

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowany przez „Solidarność” domaga się od rządu powrotu do pierwotnej wersji projektu o zakazie handlu w niedziele – podaje portal momey.pl. „Oświadczamy, że aktualna treść ustawy nie spełnia oczekiwań obywateli Rzeczypospolitej, którzy swoim podpisem udzielili poparcia dla ustawowej ochrony niedzieli” – napisano w oświadczeniu komitetu.

Autorzy projektu uznali, że poprawki naniesione przez posłów podczas posiedzenia komisji sejmowej, dzielące niedziele na handlowe i wolne, zaprzeczają celowi inicjatywy, jakim jest „ochrona szczególnego charakteru każdej niedzieli”. Wprowadzone przez posłów poprawki „zaburzyły wewnętrzną logikę pierwotnego projektu obywatelskiego”. „Projekt rodzi wątpliwości natury konstytucyjnej, nadal sankcjonuje nadmierną eksploatację pracowników i jest zaprzeczeniem, deklarowanej przez obóz rządzący, polityki prorodzinnej” – cytujemy za portalem.
Komitet uważa, że poprawki wprowadzone do projektu dają szerokie pole do obchodzenia jej zapisów, a dokonane przez posłów zmiany w projekcie realizują postulaty silnego lobby zagranicznych sieci handlowych. Piotr Duda mówił, że związek „Solidarność” został przez PiS „oszukany” i „przyszedł czas na to, by skarcić” posłów Prawa i Sprawiedliwości. – To już nie jest nasz projekt – podkreślił.
Więcej:
Money.pl
Jacek Bereźnicki
LINK