Money.pl:Nowe obowiązki przedsiębiorców. Duże zmiany w prawie

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych pozwoli osobie fizycznej na pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Natomiast przedsiębiorcy będą obarczeni dodatkowymi obowiązkami.

 
Zmiany zaczną obowiązywać od 25 maja br. każdy z nas będzie miał prawo do korzystania z pakietu praw, który pozwoli na świadome zarządzanie swoimi danymi osobowymi. Nowe regulacje wprowadzą mi.n. rygorystyczne ramy czasowe oraz skuteczniejsze narzędzia do karania ewentualnych błędów. Przedsiębiorcom za złe przetwarzanie danych grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
 
Zgodnie ze zmianami przedsiębiorca będzie musiał przygotować odpowiednią procedurę przekazania danych zainteresowanym.” Musi ona gwarantować skuteczne przeszukanie wszystkich baz i systemów, aby nie pominąć żadnych informacji zbieranych w różnych okolicznościach. Chodzi między innymi o powiązanie danych o klientach z informacjami zebranymi w związku z uczestnictwem np. w szkoleniu albo zapisaniem się na newsletter. Każdy administrator musi najpóźniej w terminie 1 miesiąca udzielić odpowiedzi na zapytanie o dostęp do danych. Może ona zostać przesłana w formie elektronicznej (o ile wnioskodawca nie zaznaczy inaczej)”-cytujemy za portalem.
 
Noe prawo wprowadza wiele nowości, których wdrożenie może się wiązać z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorcy, związanymi bądź z zatrudnieniem dodatkowego pracownika, bądź z kupnem potrzebnej technologii.
Więcej: 
Money.pl
Mateusz Ratajczak
25.02.2018