Money.pl: Kryzysowe plany rządu. Wciąż na papierze.

„Liczby mogły robić wrażenie, ale pakiet pozostawał na papierze. Przedsiębiorcy z coraz większym niepokojem obserwowali coraz gorsze wyniki produkcji przemysłowej i musieli zwalniać coraz więcej ludzi.” – donosi portal Money.pl.

„ Firmy już niemal od samego początku wybuchu kryzysu finansowego miały coraz większe problemy z dostępem do tańszych kredytów. Banki, które same wpadły w kłopoty finansowe z dnia na dzień zakręciły kurki z pieniędzmi.”

Dopiero w kwietniu przez parlament została uchwalona odpowiednia ustawa, która ma „wyposażyć Bank Gospodarstwa Krajowego w narzędzia, które pozwolą wesprzeć polskie firmy”.

„Teraz wszyscy czekają na rozporządzenie zgodnie, z którym cały projekt będzie mógł ruszyć z miejsca. Firmy obawiają się jednak wielkiego niewypału.”

Jak czytamy na portalu ”według wstępnych zapisów w rozporządzeniu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, gwarancję, lub poręczenie firma może uzyskać do 60 proc. zaciągniętego kredytu. Jednak ogromna ilość dokumentów, jaką będzie trzeba dostarczyć do BGK, jak i nieprecyzyjne zapisy w rozporządzeniu spowodują, że tylko nieliczni będą w stanie skorzystać z tej formy pomocy. Warto jeszcze odnotować, że poręczenie czy gwarancje mają płatne do pięciu lat. Jest to odpowiednio: 0,4 i 0,5 proc. kwoty kredytu.”

„Zdaniem przedstawicieli biznesu projekt ten raczej utrudni w uzyskaniu gwarancji czy poręczenia przez firmy. Zdaniem przedstawicieli biznesu projekt ten raczej utrudni w uzyskaniu gwarancji czy poręczenia przez firmy.”

 

”Z kolei Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego nie ma żadnych wątpliwości i uważa, że te warunki nie są do spełnienia przez małe i średnie firmy.”
 
Money.pl
Sebastian Gawłowski, Marek Knitter

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/kryzysowe;plany;rzadu;wciaz;na;papierze,139,0,449931.html