Misja gospodarcza do Izraela

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje misje gospodarczą do Izraela, połączoną z udziałem w targach WATEC 2013 w Tel Awiwie. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.

Targi i konferencja WATEC 2013 są największym międzynarodowym wydarzeniem sektora energetycznego w Izraelu – technologii środowiskowych, zwłaszcza wodnych, i energii odnawialnej.Tegoroczna edycja targów i konferencji WATEC zostanie zorganizowana w dniach 22-24 października w Israel Trade Fairs and Convention Center.

Wstępny program misji obejmie udział w targach i konferencji oraz w dodatkowych programach dostosowanych do profilu i oczekiwań uczestników (np. szkolenie nt. rynku izraelskiego i wybranych branż, wizyta studyjna).

Koszty udziału w misji,  w tym bilet na targi i konferencję WATEC 2013, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W przypadku zebrania grupy min. 4 podmiotów powiązanych branżowo istnieje możliwość ubiegania się o refundację do 50% kosztów kwalifikowanych netto, do których zalicza się m. in. koszt przelotu i zakwaterowania jednej osoby i produkcja materiałów promocyjnych.

Więcej: LINK