Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega

„Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, iż od kilku dni otrzymuje informacje dotyczące działalności Biura Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 71 w Warszawie (infoPLAYER Sp. z o.o.)” – czytamy na portalu ms.gov.pl.

„Należy podkreślić, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach którego działa Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, nie jest autorem pisma informacyjnego, wysyłanego przez Biuro Zaświadczeń, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy: Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 71 w Warszawie (infoPLAYER Sp. z o.o.).”

„W opinii Biura Informacyjnego KRK „pisma informacyjne”, jakie w/w podmiot wysyła do przedsiębiorców, mają na celu wprowadzenie w błąd adresatów, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę uiścić. Biuro Rejestru przygotowuje zawiadomienie właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.”

„Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654 t.j.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.”

„Podkreślić należy, że tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.”

Więcej informacji: LINK