Ministerstwo Rozwoju szuka Rzecznika Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) poszukuje kandydatów na stanowisko eksperckie – Rzecznika Funduszy Europejskich.

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich będzie wskazywanie instytucjom barier i możliwych usprawnień w realizacji programów operacyjnych. Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie otrzymywał w formie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów oraz pozostałych interesariuszy programów operacyjnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich, które można znaleźć na stronie BIP.
Więcej: LINK