Ministerstwo Gospodarki: Jak łatwiej i skuteczniej wykorzystać fundusze europejskie

Propozycje ułatwień dotyczących wykorzystania funduszy europejskich oraz najpoważniejsze problemy związane z ich pozyskiwaniem były głównymi tematami spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka z beneficjentami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się pod koniec czerwca br. – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

  

Celem spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami było zapoznanie się z najpoważniejszymi przeszkodami w pozyskiwaniu funduszy w ramach PO IG. Problemy, zgłaszane przez beneficjentów i zainteresowane dofinansowaniem firmy, dotyczyły m.in. stosowania systemu zaliczkowego, biurokracji oraz wpływu spowolnienia gospodarczego na realizację projektów.

  

Wicepremier Waldemar Pawlak odnosząc się do uwag przedsiębiorców, zgodził się z uczestnikami spotkania, że system zaliczkowy nie funkcjonuje najlepiej. – Zależy nam na rozpoznaniu najważniejszych przeszkód w stosowaniu zaliczek. Dzięki temu będziemy mogli jak najlepiej opracować zmiany procedur w tym zakresie – podkreślił wicepremier.

  

Odniósł się również do sytuacji polskich przedsiębiorców w kontekście światowej sytuacji gospodarczej. – W obliczu wahań kursu walut, związanych ze światowym kryzysem gospodarczym, warto pomyśleć o minimalizacji ryzyka walutowego poprzez zabezpieczanie transakcji – powiedział. – Musimy również zastanowić się nad możliwościami zweryfikowania projektów w ramach programów operacyjnych, aby dostosować je do nowych warunków ekonomicznych – dodał.

  

Wicepremier zachęcał również przedsiębiorców do korzystania z funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. – Rząd opracował przepisy, które pozwalają dokapitalizować te fundusze ze środków regionalnych programów operacyjnych. Chciałbym, żeby państwa firmy na większą skalę wykorzystywały te możliwości – zwrócił się do uczestników spotkania.

 

Obok wicepremiera Waldemara Pawlaka, w spotkaniu udział wzięły również prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak i dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MG Anna Kacprzyk. Przedstawiły one najważniejsze cele działań PO IG wdrażanych przez PARP i MG, wysokości dofinansowania oraz praktyczne informacje dotyczące procedury aplikacyjnej.

  

Więcej: Ministerstwo Gospodarki