Minister Rafalska o skutkach reformy emerytalnej

Na portalu ministerstwa pracy minister E. Rafalska wyjaśnia, że błędem jest twierdzenie że konsekwencją przywrócenia wieku emerytalnego była konieczność likwidacji górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powody, dla których zniesiona została 30-krotność sformułowane zostały w uzasadnieniu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2017 r. O błędności takich wniosków świadczy również obecna sytuacja finansowa FUS, najlepsza od 2001 r.

 
Za wczesne jest też wysuwanie wnioskó, że wydatki na emerytury będą wyższe niż szacował ZUS, oraz że chętnych na skorzystanie z prawa do emerytury jest więcej niż zakładano. Doświadczenia z trzymiesięcznego okresu obowiązywania przywróconego wieku emerytalnego pokazują wręcz, że kwoty wypłat nowych emerytur w 2017 r. są dużo niższe od zakładanych.
Więcej: LINK