Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

ZRP nie popiera zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia małych zakładów usługowych zmiany te mogą okazać się kontrowersyjne.

 

Związek popiera pomysł dokonywania zapłaty podatków za pomocą instrumentów płatniczych, ale obawy budzi zapis zmieniający ustawę o usługach płatniczych, w ten sposób, że przedsiębiorca przyjmujący zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Wykaz działalności, których ten obowiązek będzie dotyczył, określany przez Ministra Gospodarki, na chwilę obecną nie jest jeszcze znany. Sądzimy jednak, że będą to wszystkie firmy usługowe zobowiązane do instalacji kas fiskalnych. 

 

Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że w przypadku bardzo małych firm usługowych obowiązek instalacji terminali płatniczych nie ma uzasadnienia. Instalacja i utrzymanie terminalu płatniczego w przypadku małych firm usługowych, z siedzibami poza większymi aglomeracjami będzie generowała koszty, które nie zostaną zrekompensowane zwiększonymi przychodami firm. Naszym zdaniem decyzję o potrzebie zainstalowania terminalu należy pozostawić przedsiębiorcy.