Minister Olga Semeniuk-Patkowska na spotkaniu z Zarządem ZRP

18 stycznia 2023 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Olgą Semeniuk-Patkowską.  W dyskusji skoncentrowano się na trzech istotnych dla rzemiosła i jego organizacji zagadnieniach:

  • potrzebach rozwojowych rzemiosła i niezbędnych pilnych zmianach w ustawie o rzemiośle
  • projekcie ustawy o fundacji rodzinnej
  • praktycznych aspektach funkcjonowania Programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Nowa ustawa o rzemiośle i prowadzone od ponad dwóch lat prace resortowe nad jej przygotowaniem to temat kluczowy dla naszej organizacji. Ustawa musi odpowiadać potrzebom rzemiosła i zabezpieczać interesy rzemieślników oraz sieci organizacji rzemiosła. Rzemiosło pracuje dla polskiej gospodarki, która się zmienia, podobnie jak jej otoczenie. Firmy rzemieślnicze i ich organizacje również się zmieniają, potrzebują przy tym szytych na miarę potrzeb i czasów regulacji ustawowych.  Przedstawione przez sieć organizacyjną Związku Rzemiosła Polskiego propozycje wymagają zrozumienia i poparcia decydentów. Spotkanie z Minister Semeniuk to kolejna próba wypracowania wspólnej ze stroną rządową linii działania – w celu doporowadzenia do tego, by rozwiązania systemowe uwzględniały zmiany jakie zachodzą w rzemiośle oraz wspierały rozwój i jakość dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle. Członkowie Zarządu przedkładając szereg argumentów dla poparcie zaproponowanych zmian w ustawie, podkreślili ponownie fakt, że kluczowa dla samorządu gospodarczego rzemiosła regulacja, powinna zostać przygotowana w ścisłej współpracy z siecią organizacyjną Związku Rzemiosła Polskiego tworzącą ten samorząd. Podmioty zewnętrzne, nie znające specyfiki rzemiosła, procedur i instrumentów, które organizacje rzemiosła rozwijały latami bazując na doświadczeniach pokoleń rzemieślników, nie powinny ingerować z kształt tych rozwiązań.

Ponadto, Minister Semeniuk przedstawiła ważny dla bezpieczeństwa sukcesji  rzemieślniczych firm rodzinnych, procedowany obecnie w Senacie, a przygotowany w resorcie rozwoju – projekt ustawy o fundacji rodzinnej.  Celem tego projektu jest kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodanie do systemu prawa instytucji służącej do gromadzenia majątku rodzinnego, pozwalającej na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej.

W trakcie rozmowy obie strony pozytywnie oceniły realizowany od 2020 r. rządowy program Polski Inkubator Rzemiosła zakładający wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym.