Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Gdańsku

W czwartek 30 stycznia w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku odbyło się spotkanie z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Izby oraz zrzeszonych w Izbie Cechów. W spotkaniu udział wzięli także: Beata Wierzba, Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku oraz Szymon Nalepa, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Gdańsku. Po rozmowach w Izbie złożono wizytę w Pomorskich Szkołach Rzemiosł, których organem prowadzącym jest Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP.

Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP Wiesław Szajda zaprezentował historię, potencjał i działalność Izby oraz prowadzoną szeroką współpracę z wieloma partnerami i instytucjami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym i międzynarodowym. W rozmowach poruszono przede wszystkim kwestie gospodarcze oraz kształcenia zawodowego.

Członkowie Zarządu Izby przedstawili najważniejsze problemy, z jakimi mierzą się pomorscy rzemieślnicy. Zwrócono uwagę na bariery biurokratyczne, wzmożone kontrole oraz na zbyt duże obciążenia podatkowe. Stwierdzono, że bardzo ważne jest uproszczenie i stabilność przepisów prawnych. Ponadto wskazano na ograniczone możliwości dostępu do środków z funduszy unijnych oraz do kredytów na finansowanie działalności gospodarczej dla rzemieślników. Istotną kwestię stanowią trudności związane z sukcesją zarówno mikro i małych, jak i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście tzw. ginących zawodów rzemieślniczych.

Podczas rozmów szczególnie podkreślono znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego, tak aby podnieść jego prestiż i zachęcić młodych uczniów do wybierania szkół zawodowych. Bardzo ważnym aspektem jest rzetelna i szeroko dostępna informacja o szkolnictwie zawodowych – o jego praktycznym wymiarze oraz doradztwo zawodowe. Warto zachęcać przedsiębiorców do wspierania szkolnictwa zawodowego w swoich branżach. Wskazano także na poważny problem, jakim jest drastyczne obniżenie subwencji oświatowej, przeznaczonej na dualne  kształcenie zawodowe, organizowane w formule: nauka teoretyczna w szkole,  a praktyczna u pracodawcy . Dużo mniejsze dotacje powodują, że szkoły niechętnie przyjmują  uczniów, którzy naukę praktyczną  mają zorganizowaną na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W przypadku rzemieślniczych szkół branżowych, działających na statusie szkół niepublicznych jest to dramatyczna sytuacja.

Zdjęcia: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw