Ostatnie dni naboru do tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”

Już wkrótce mija termin składania dokumentów na tytuł honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”, który nadawany jest przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny jednocześnie stanowiąc zwieńczenie ich dotychczasowych osiągnięć i zasług. Warto wystąpić z wnioskiem o przyznanie tytułu jak najszybciej, ponieważ nabór trwa tylko do końca października br.

Dotychczas odbyły się dwie edycje w 2013 i 2015 roku, nadając honorowy tytuł 31 rzemieślnikom z 17 różnych dziedzin. Informacje dotyczące laureatów honorowego tytułu znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/kultura/mistrz-rzemiosl-artystycznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • organu administracji publicznej;
  • władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną;
  • kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
  • Związku Rzemiosła Polskiego.

W celu zgłoszenia kandydata, do tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”,  należy złożyć do ministerstwa następujące dokumenty:

  • wniosek o nadanie tytułu honorowego „mistrz rzemiosł artystycznych”;
  • dokumentację fotograficzną przedstawiającą różne wyroby własne, świadczące o kunszcie artystycznym kandydata, na podstawie których dokonywana będzie ocenia (15-30 szt.);
  • dyplom mistrzowski;
  • kopie dyplomów z wystaw, konkursów, dokumentów mówiących o społecznym uznaniu i innych istotnych dla oceny;
  • oświadczenie o byciu rzemieślnikiem.

UWAGA! Brak jednego z powyższych dokumentów traktowany jest jako błąd formalny i taki wniosek nie będzie rozpatrywany.

Wnioski należy kierować na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071
Warszawa

Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Rutkowska
tel.: (22) 42 10 177
e-mail: prutkowska@mkidn.gov.pl

Wnioski znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego