Edukacja w zasięgu ręki – kompendium wiedzy dla wszystkich

Ruszyła kampania informacyjno-promocyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”, która promuje nowoczesne kształcenie zawodowe i ogólne oraz zachęca do uczenia się przez całe życie.

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) resort edukacji wdraża szereg nowoczesnych i dostępnych projektów, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do wiedzy oraz dostarczają narzędzi do indywidualnego rozwoju. Wiele z tych projektów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze światowymi trendami, ale także, w kontekście pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego, pozwala na edukację i wymianę informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wśród najważniejszych tematów promowanych w ramach akcji znajdują się:

  • e-podręczniki – platforma skierowana do nauczycieli, uczniów i rodziców, dająca dostęp do konkretnych narzędzi i sprawdzonych zasobów umożliwiających nauczanie i samodzielne uczenie się;
  • Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  – projekt skierowany w szczególności do osób dorosłych, zwłaszcza w trudnej sytuacji, motywujący do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności;
  • Krajowy System Danych Oświatowych – zarządzającym placówkami edukacyjnymi dostarczy wiedzę o efektywności nauczania i ułatwi podejmowanie decyzji o rozwoju tego typ placówek;
  • rozwój kompetencji doradców zawodowych – realizowany z myślą o doradcach zawodowych i kandydatach na doradców zawodowych. Pomaga w poszerzaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania tej pracy;
  • egzaminy zawodowe – weryfikują jakość procesu kształcenia, stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy i są potwierdzeniem, że absolwent spełnia oczekiwania przyszłego pracodawcy. Kluczowa jest tu współpraca z pracodawcami tak, aby zadania egzaminacyjne sprawdzały pożądane umiejętności i kwalifikacje.

Kampania „Edukacja w zasięgu ręki” obejmuje również promocję egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Związek Rzemiosła Polskiego promuje w niej projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzono bank zadań wykorzystywanych na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim oraz przeprowadzono szkolenia z udziałem członków zespołów autorskich, dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych oraz szkolenia dedykowane kobietom, przygotowujące je do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych, także w zakresie opracowywania zadań egzaminacyjnych.

Innym narzędziem tworzącym nową jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle, wypracowanym w projekcie to platforma EWR (Egzaminy w Rzemiośle) wraz z funkcją umożliwiającą przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w trybie zdalnym.

Więcej na temat kampanii można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej