Minister finansów powołał Komisję do opracowania prawa podatkowego przychylnego przedsiebiorcy

Głównym zadaniem Komisji jest przygotowanie nowego projektu ustawy, który zastąpi obecną Ordynację podatkową, a także uczestniczenie w całym procesie legislacyjnym nad tym aktem prawnym. Nowe regulacje mają za zadanie zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

W szesnastoosobowej Komisji, której obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów, zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Przewodniczącym Komisji został specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel. Zdaniem ministra finansów Mateusza Szczurka tylko tak wysoce kompetentne osoby mogą wnieść i stworzyć akt prawny, który przez wiele lat będzie stanowić podstawę do rozwoju polskiej gospodarki.
Więcej: LINK