Minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących