Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Przypominamy stanowisko jakie zajmował Związek Rzemiosła Polskiego do zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zawarte w opinii do projektu założeń budżetu państwa na 2020 (lipiec 2019r.) i po raz kolejny we wrześniu przy okazji prezentowania stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.  Stanowisko było prezentowane na forum Rady Dialogu Społecznego, a także przekazane Ministrowi Finansów:

„W opinii Związku Rzemiosła Polskiego – Rząd konsekwentnie podtrzymuje dość jednostronne postrzeganie sytuacji na rynku pracy poprzez niski poziom stopy bezrobocia. W związku z tym po raz kolejny podkreślamy, że tendencje jakie są obserwowane na rynku pracy (zarówno w aspekcie podaży pracy jak i dynamiki wynagrodzeń) wskazują jednoznacznie na groźbę głębokiego załamania w tym obszarze (ilościowego i strukturalnego). Opóźnianie podjęcia przez Rząd stosownych przeciwdziałań może doprowadzić do przekształcenia się rynku pracy w główną barierę rozwoju gospodarczego. Na tym tle należy podkreślić pilną konieczność wypracowania nowego konsensusu (ustalenia punktu równowagi) pomiędzy płacowymi interesami pracowników a interesami i możliwościami pracodawców.

Deklarowany wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., wyższy niż gwarancje ustawowe, nie wpisuje się w taki konsensus. Główny ciężar udźwignięcia tej decyzji będzie szczególnie odczuwany w poziomie przedsiębiorstw małych i średnich, które dysponują znacznie mniejszymi, niż przedsiębiorstwa duże, możliwościami dostosowawczymi do nowego poziomu wynagrodzenia minimalnego. Konsekwencją może być inflacja kosztowa, pogorszenie płynności przedsiębiorstw (zatory płatnicze) lub rozrost szarej strefy.

Deklarowana przez Rząd radykalna zmiana strategii kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023 i jego wzrost w tym okresie o blisko 80 % doprowadzi do drenażu finansów przedsiębiorstw oraz wzrostu szarej strefy i drastycznie ograniczy działalność rzemieślniczą.”

W najbliższych dniach Związek Rzemiosła Polskiego wyda szczegółowe stanowisko odnoszące się do zapowiedzianych przez Rząd  podwyżek minimalnego wynagrodzenia.