Międzynarodowa Konferencja w Warszawie

W Hotelu Jan III Sobieski rozpoczęła się właśnie międzynarodowa konferencja „Rola i formy dialogu społecznego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego oraz wymiana dobrych praktyk” zorganizowana przez NSZZ „Solidarność”.

Konferencja przygotowana jest w ramach projektu – „Rozwój dialogu autonomicznego – europejska wymiana dobrych praktyk w kształtowaniu postaw etycznych pracodawców i pracowników w obliczu kryzysu gospodarczego” współfinansowanego przez Komisję Europejską.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej, naukowcy, przedstawiciele organizacji związkowych z Litwy, Chorwacji, Holandii oraz eksperci z Komisji Europejskiej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

W sesji poświęconej poglądom polskich partnerów społecznych na możliwości i formy współpracy w czasie kryzysu wystąpi m.in. Izabela Opęchowska – Dyrektor zespołu Dialogu Społecznego w Związku Rzemiosła Polskiego