międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt SME-Trainet, siedziba ZRP