Międzynarodowa konferencja nt „ Szanse i bariery wdrażania Europejskich Działan Ramowych