Międzynarodowa konferencja na temat potrzeb szkoleniowych

W dniach 18-19 maja w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Przyszłość szkolenia oraz doradztwa na rzecz młodych przedsiębiorców z sektora MŚP”, której celem jest promowanie wymiany dobrych praktyk i współpracy międzynarodowej w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych, zaprojektowanych na potrzeby młodych przedsiębiorców z sektora MŚP. Konferencja jest organizowana w ramach projektu SME-Trainet finansowanego z programu Leonardo da Vinci.

 

W dwudniowym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowiska rzemiosła, mikro, małej i średniej przedsiębiorczości z Polski oraz Europy, reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Europejskiej Unii Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME).

Głównym celem realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, wspólnie z dwunastoma partnerami z państw Unii Europejskiej, projektu „SME-TraiNet – Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i mśp”  jest identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk szkoleniowych w krajach partnerów projektu na rzecz rozwoju i wzrostu sektora młodych przedsiębiorców oraz wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się kształceniem zawodowym przedsiębiorców w celu stałego ulepszania metod szkolenia, przy uwzględnianiu specyficznych potrzeb sektora młodych przedsiębiorców.