Można się jeszcze zapisać na szkolenie z public relations w Lublinie

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na bezpłatne szkolenie z zakresu PR w małych i średnich przedsiębiorstwach, które odbędzie się w Lublinie, w dniach 25-27 maja 2011 roku.
 
Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu 26 szkoleń, w największych miastach Polski. Do tej pory odbyły się już szkolenia w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Olsztynie i Zielonej Górze. Dotychczasowi uczestnicy pozytywnie ocenili wartość merytoryczną seminariów. Najwyżej punktowali symulacje praktyczne, podczas których musieli przezwyciężyć nieśmiałość i zmierzyć się z pytaniami dociekliwych dziennikarzy, a także przygotować kampanie reklamową produktu firmy. Większość z nich zdobytą wiedzę już wykorzystuje z powodzeniem w codziennych działaniach.

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, kadry zarządzającej firmami oraz do pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, kwalifikacje i świadomość w obszarze public relations i komunikacji.
 
Podczas trzydniowych warsztatów poruszane są kwestie związane z celami, funkcjami i strategiami public relations. Kursanci poznają metody komunikacji wewnętrznej i strategie działania w kryzysie i jakie znaczenie dla firmy mają działania lobbingowe i kontakty z mediami.
 
Spotkania stacjonarne są uzupełniane warsztatami e-learningowymi, dzięki którym kursanci mają możliwość konsultowania się z ekspertem i wymiany doświadczeń pomiędzy sobą.

Szkolenia zakończą się w kwietniu 2012 roku.
 
Najbliższe odbędą się w:
– Lublinie – 25-27.05.,
– Bydgoszczy – 1-3.06.
– Słupsku – 15-17.06.
– Międzywodziu – 29-30 czerwca i 1 lipca,
– i w Zakopanem – 6-8 Lipca 2011 roku
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
biuro@pr4msp.pl,
tel/faks: 22 50-44-274
www.pr4msp.pl