Medal dla Prezesa Bartnika na 50-lecie ZZDZ

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego 19.10.2009 obchodził jubileusz 50- lecia istnienia. W trakcie uroczystych obchodów półwiecza instytucji Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, otrzymał list gratulacyjny i medal od Prezesa ZZDZ Andrzeja Piłata w podziękowaniu na wieloletnią współpracę i wsparcie.

W liście gratulacyjnym Andrzej Piłat podkreślił, że zaangażowanie i wsparcie Prezesa Jerzego Bartnika przyczyniło się do powstania systemu edukacyjnego przyjaznego ludziom w różnym wieku i umożliwiającego rozwój zawodowy, zgodny z zainteresowaniami oraz oczekiwaniami rynku pracy.

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego, z których niektóre chlubią się ponad stuletnią tradycją. Razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

List gratulacyjny w załączniku.