Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

O 1 października osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, której właściciel korzysta z ulgi na start, nie mogą już korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dzięki uldze na start właściciel firmy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ulga jest zachętą do stawiania pierwszych kroków w biznesie, którego koszty w pierwszych miesiącach najczęściej są znacznie wyższe od przychodów.

Zwolnienie ze składek ZUS skutkuje jednak brakiem ubezpieczenia właściciela. Do tej pory jednak przedsiębiorca mógł zgłosić do ubezpieczenia współpracujące z nim osoby. Najczęściej była to żona, która mogła korzystać z ubezpieczenia chorobowego oraz wynikających z niego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Zmiana art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który definiuje kiedy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest możliwe, zabrała tę możliwość.

Źródło: Rzeczpospolita